Jolande van Kempen

Begeleiding bij ontwikkelingsprocessen
Met kennis en kunde, luchtigheid en een gezonde dosis humor begeleid en coach ik mens en organisatie in hun ontwikkelingsproces. Mijn enthousiasme, gedrevenheid en respectvolle aanpak maakt dat mensen zich open stellen voor persoonlijke en professionele groei.

Rouw en verliesbegeleiding

Afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in rouw en verliesbegeleiding. Mij is daarin almaar duidelijker geworden dat je naast verlies bij dood of door scheiding om nog zoveel meer kan rouwen. Bijna altijd zijn de problemen of blokkades waar mensen in het nu tegenaan lopen te herleiden naar verliezen in het verleden waar nooit of te weinig om gerouwd is. Een thema waar wat mij betreft nog een wereld te winnen is.

Bezield werken en leven
Bezield werken en leven en daardoor het allerbeste uit mezelf halen is het motto in mijn eigen leven, maar ook tijdens het coachen en begeleiden van mensen. Intuïtie, denken, voelen en doen, vormen daarin de basis voor mijn werkwijze. Mijn eigen blijvende behoefte naar almaar meer zelfliefde en zingeving heeft me naar een een hoog bewustzijn gebracht waardoor ik me niet meer zo snel uit het veld laat slaan door dingen die om me heen gebeuren. Je hebt altijd een keuze hoe je met dingen omgaat, neemt niet weg dat je continue getest wordt door het universum of je de les echt geleerd hebt. Als je je bewust bent van je les kan je het als spel gaan zien en wordt het leuker. Klinkt gemakkelijk maar dat is het zeker niet. Zeker niet bij of na heftige gebeurtenissen in je leven maar wel precies wat ik mensen graag wil leren.

De laatste 13 jaar werk ik als zelfstandige voor de zakelijke dienstverlening, grote gemeentes, provincies, het onderwijs en ook voor particulieren. Voordat ik als coach, trainer en rouwtherapeut actief was, heb ik geruime tijd in de hulpverlening gewerkt. Daarna was ik een aantal jaren in dienst bij een loopbaanadviesbureau en bij een grote gemeente. Ook heb ik, met veel plezier afgelopen twee jaar gewerkt als co-trainer bij de opleiding ”Rouw en verlies” aan het Land van Rouw.