Werkwijze

Het coachingstraject wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek
Tijdens dit gesprek  bepalen we het doel van het coachingstraject en maken we een plan van aanpak. Van daaruit stellen we het aantal gesprekken vast dat nodig is om je doel te realiseren. Meestal zijn er vijf tot tien sessies nodig om tot effectieve resultaten te komen. Buiten de gesprekken om krijg je opdrachten mee om je nieuw gedrag en inzichten eigen te maken.

Ieder individu een uniek talent 
Ik ben ervan overtuigd dat ieder individu een uniek talent heeft en over het vermogen beschikt dit te benutten. Het onderzoeken en (her)ontdekken van kwaliteiten en talenten vormt de rode draad in mijn werk. Leven in het hier en nu en het leren luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft vormen belangrijke aspecten tijdens het coachingstraject en mijn werkwijze. Vanuit deze benadering ontdekken we waar jouw uitdagingen zitten om meer vanuit jouw kern te leven en of te werken.

Duurzaam coachen
Duurzaam coachen is een belangrijke kernwaarde in mijn praktijk. We leven in een periode waarin persoonlijke ontwikkeling, introspectie en de zoektocht naar meer bezieling ons steeds meer bezig houdt. Duurzaam coachen speelt hier op in. Niet de techniek maakt de coachingsessies effectiever, maar de basishouding van de coach. Een Chinees gezegde luidt: ‘Coaches openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.’

Tijdens het coachingstraject maak ik gebruik van o.a. :

  • Kernkwadrant
  • Mindfullness, hier-en-nu oefeningen
  • Normen- en waarden, inspiratie en inzichtspel
  • Opstellingen
  • Systemisch werken
  • Visualisaties, intuïtieve en meditatieve oefeningen
  • Lichaamsgerichte oefeningen
  • Boeddhistische invalshoeken

Wereldcoach
Ik ben aangesloten bij Wereldcoach. Wereldcoach is een community van coaches en trainers met hart voor mensen in ontwikkelingslanden. Wereldcoach verbindt een coach of trainer aan een persoon uit een ontwikkelingsland. Hierdoor kan iemand aan de andere kant van de wereld op een duurzame manier gecoacht worden. Lees hier meer over Wereldcoach.