Referenties

Het ontvouwt zich vanzelf

Na bijna 30 jaar in de jeugdzorg te hebben gewerkt, was ik op zoek naar een loopbaancoach. Ik had bij twee verschillende coaches een kennismakingsgesprek gepland. De ene coach zou mij gaan begeleiden naar een andere baan. De andere, Jolande, ging me meer bieden. Niet alleen wat het gaat worden, maar veel meer hoe. En daar was ik naar op zoek: ‘Wat is voor mij belangrijk in mijn leven: mijn waarden, mijn inspiratiebronnen. Wat zijn mijn vaardigheden. Wat zijn mijn overlevingsstrategieen.’ Jolande heeft me geleerd rust en tijd te nemen en geduldig te zijn, los te laten wat anderen van me vinden, mijn cognities vanuit mijn ouderlijk huis los te laten, mijn ziel te laten spreken, keuzes te maken vanuit mijn hart en vanuit passie, te gaan staan voor mezelf en daarop te vertrouwen. Dat alles betreft meer dan het vinden van een andere baan. Het heeft invloed op mijn hele  leven. Hoe ik daar in sta. Werk is daar slechts één onderdeel van. En het gekke is dat ik nog steeds niet precies weet wat het gaat worden, terwijl het loopbaantraject al is afgerond. En ik kan dat waar laten zijn. Het ontvouwt zich vanzelf, zoals Jolande al bij aanvang zei. En nu geloof ik het ook. Met de begeleiding van Jolande is mijn leven veranderd van serieus, plicht en moeten naar lichtheid, spelen en ontdekken. Mirian

Een prachtige combinatie van zakelijk, doortastend en warm, intuïtief en gevoel
“Door Jolande’s warme, maar doortastende en doorvoelende begeleiding kon ik eindelijk weer gaan zien wat ik altijd al in me heb gehad. Ik hoefde niets nieuws te leren. Ik moest alleen maar weer gaan voelen waar ik in mijn kern uit besta en voor ga. En dat accepteren. Jolande is een ster geweest in het creëren van de juiste omgeving om dat mogelijk te maken. Ze had heel snel door hoe het zat en had een helder voorstel voor de inhoud van de coaching. Toch heeft ze me altijd het gevoel gegeven dat ik mijn eigen traject vormgaf en dat mijn behoefte gevolgd werd. Het arsenaal aan verschillende werkvormen dat ze gebruikte gaf afwisseling en sloot goed aan bij mij als persoon. Jolande in een paar woorden: prachtige combinatie van zakelijk, doortastend en warm, intuïtief en gevoel.”
Sharon


Een enerverende reis 

”Mijn coachingstraject met Jolande was een zeer enerverende reis. Jolande nam me mee op mijn reis met hoogte- en dieptepunten. De emoties, zenuwen, angsten, lachbuien en woede waren overweldigend, maar gaven ook veel energie. Ik heb door deze reis een nieuwe kijk op de wereld om me heen gekregen, maar vooral op een andere kijk op mezelf. Ik heb zeer veel aan de sessies met Jolande gehad, ik ben een rustig mens geworden. Jolande is erg goed in het aanvoelen van situaties en nodigt uit om gevoelens te delen en een plaats te geven. Daarnaast houdt ze je een spiegel voor en leert ze je goed te kijken. Ik vind Jolande een supercoach! en ik ben zeer dankbaar dat ik haar als reisleider heb gehad!”
Gretha

Dat kan niet over iedere docent gezegd worden.
”Bedankt voor de leuke lessen en het fijne eindgesprek. Ik vind echt dat u ons heel fijn en goed les heeft gegeven. Dat kan niet over iedere docent gezegd worden, dus u verdiend oprecht een compliment!”
Student van de HAN

Ik voel me sterk en ga het redden
”Ik heb me vanaf het begin erg op mijn gemak gevoeld bij Jolande. Zij confronteert je op een respectvolle manier en zonder te oordelen met wie je bent en wie je kunt zijn. Er is zo veel aan de orde geweest, van kwaliteiten tot valkuilen, de normen en waarden, de uitdagingen, de blokkades. Kortom, een behoorlijke confrontatie met jezelf. Oordelen over een ander kon ik goed, maar over mezelf….. Ik vond het heftig, maar ontzettend de moeite waard. Ik heb alle ruimte gekregen om te oefenen. Ik geef het traject dan ook een dikke 8.. Ik heb veel geleerd waar ik de rest van mijn leven iets aan heb. Naar mijn mening heeft Jolande eruit gehaald wat erin zat.. Ik voel me sterk en weet zeker dat ik het ga redden.”
Marion, leidinggevende secretariaat

Ik pluk er elke dag nog de vruchten van
“Ik heb Jolande leren kennen op het moment dat ik op een 2-splitsing stond in mijn carrière. Ik wist niet welke kant ik op wilde. Zij heeft mij op professionele, betrokken, warme en deskundige wijze een spiegel voorgehouden en inzichten gegeven waardoor ik uiteindelijk de juiste beslissing genomen heb. En daar pluk ik nu elke dag de vruchten van!”
Leidinggevende van onderwijsbureau, RijnIjssel

Een waardevolle ervaring
”Jolande heeft mij geleerd gedachten die mij hinderen met lucht en humor te benaderen. Niet alle gedachten zijn zinvol en hoeven serieus genomen te worden. Met een vriendelijke glimlach herken ik ze en parkeer ze. Ik heb meer inzicht in mijn eigen kwaliteiten en heb daar (opnieuw) waardering voor gekregen. Ook heb ik leren te vertrouwen op mijn gevoel, dit gevoel te delen en er naar te handelen. Door Jolandes positieve, open en directe manier van coachen voelde ik me uitgedaagd en gesteund om die processen in mezelf aan te willen en kunnen gaan. Een waardevolle ervaring waar ik, zowel op de werkvloer als privé, een levenlang profijt van zal hebben!”
Miriam van Meer, hoofddocent theater

Het is zoals het is, je staat waar je staat en maakt iedere keer een nieuwe keuze.
”Ik kwam bij Jolande van Kempen om geordender en gestructureerder te leren werken, en ook eens “nee” te leren zeggen zonder mij daar vervelend bij te voelen. Ik kreeg méér dan dat, op een veelzijdige manier die mij iedere keer opnieuw veel energie gaf. Met nuttige theorie over hoe dingen werken met bijbehorende praktisch uitvoerbare tips; zo werd ik een keer vakkundig klaargestoomd voor een lastige voorzittersklus. Jolande kan even subtiel als vasthoudend dóórvragen, naar achterliggende gevoelens en beweegredenen. Zo maakt ze je bewust waarom je doet wat je doet: vanuit een eigen innerlijke drijfveer of vooral om een ander gelukkig te maken (is allebei okee hoor, waarde-oordelen blijven achterwege). Jolande bemoedigt wanneer dat nodig is; haar zin “het is zoals het is, je staat waar je staat en maakt iedere keer een nieuwe keuze” hielp mij al meermalen op moeilijke momenten. Maar zij is ook gepast streng in het signaleren en vakkundig verwijderen van alle open deuren en overbodige terzijdes, die alleen maar afbreuk doen aan de kracht van iemands boodschap. En bij dit alles is haar steeds terugkerende vraag: “ga jij nou morgen iets anders doen?”.
Gertjan van Eijk, provincie Gelderland

De kracht van een goede coach
”In het kader van onze teamtraining (ca. 25 personen) heeft Jolande een uitstekende bijdrage geleverd aan de verbeterslag die werd beoogd. Niet in de laatste plaats door goed te luisteren naar de behoefte die er bestond vanuit de groep. Met haar analytisch vermogen om de problematiek goed te doorgronden, is er een werkbaar programma uit gekomen, met draagvlak daarvoor vanuit de groep. Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn, is er een groepsproces op gang gebracht, waarmee het team verder aan de slag kan. Dit lijkt mij de kracht van een goede coach.”
Peter Arts, hoofd wegendistrict Gelderland Zuid

Jij bent zelf aan zet
”Aandachtig, volgend, expliciet, enthousiast. Jolande werkt met verschillende invalshoeken, waardoor ook andere gezichtspunten kunnen ontstaan. Naast aandachtig luisteren is er op tijd ruimte voor eigen gedachten, emoties en ontdekkingen. Geen getrek, gesjor of geduw, jij zelf bent aan zet. Jolande is een vakvrouw!”
Folkert Helmus, directeur/trainer Pompeii

Zij stond meer naast mij als mens dan als coach
”Zowel mijzelf als een aantal van mijn medewerkers heeft Jolande gecoacht. Jolande zette ons zelf aan het werk om inzichtelijk te maken wat onze sterke en zwakkere punten zijn. Vervolgens leerde zij ons hoe je met je zwakkere punten en je valkuilen om kan gaan. De coaching is er eigenlijk vooral op gericht om een focus te zetten op de sterke kanten waardoor ik en alle mensen die ik ken die door Jolande gecoacht zijn goed in hun kracht zijn komen staan. Dat doet zij op haar eigenste wijze en wat ik daar vooral prettig aan vind is de menskant van Jolande. Niet oordelend maar constaterend, ik had het gevoel dat Jolande meer als mens naast me stond dan als coach. Doordat haar complimenten op inzicht, inzet, beweging en verandering welgemeend zijn kreeg ik de juiste energie van haar.”
John Wijnbergen, afdelingshoofd Werk en Inkomen, gemeente Arnhem

Een straffe madame!
“Op zijn Vlaams zouden we Jolande omschrijven als een straffe madame! Dat houdt in dat ze op een zeer deskundige en respectvolle manier mensen coacht. Ze laat iedereen in zijn/haar waarde, maar blijft prikkelen zodat de oogkleppen op een gegeven moment vanzelf afvallen en er verandering optreedt. Zonder dat dat als bevreemding van je eigen-ik wordt ervaren. Deze manier van coachen zorgt ervoor dat het van binnenuit jezelf komt en het een blijvende ontwikkeling wordt.”
Veerle van Venckenray, senior beleidsmedewerker

Ziel en zakelijkheid
“Jolande kan als geen ander het beste uit mensen halen. Dat heeft ze bij mij ook gedaan. Ze gebruikt daarvoor haar hele ‘ziel en zakelijkheid’, en dat betaalt zich uiteindelijk uit. Tegelijkertijd laat Jolande iemand helemaal in zijn of haar waarde. Sterker, je krijgt er energie van. Onder haar professionele begeleiding ben ik overgestapt van communicatiemedewerker bij de Politie tot een fulltime werkend freelance schrijver.”
Feike Klomp, freelance schrijver en journalist

Een prachtige ervaring
”Met veel genoegen denk ik nog dikwijls terug aan mijn coaching periode met en bij jouw. Wat een prachtige ervaring was dat. Ik maak er nog altijd elke dag gebruik van omdat het mij toen daadwerkelijk verandert heeft als mens. Het kwam op een moment in mijn leven dat ik het ook echt kon gebruiken. Praat er nog dikwijls over met mensen die ik nieuw ontmoet. Ik hoop dan ook van harte dat dit bericht je in goede gezondheid treft.”
Anoniem